• Friday, April 14, 2017

    След вчерашното

    - Искаш ли содичка? - Не мога след вчерашното... - Ябълка? - Нали ти казвам, след вчерашното не мога нито да ям, нито да пия... - А защо си увит с одеало? - След вчерашното направо замръзвам! - Ама какво толкова е ставало вчера? - Не помня...
    След вчерашното