• Tuesday, April 04, 2017

  Да е*а, тази шибана държава!

  Един старшина отишъл при шефа си и му казал:
  - Шефе, от една седмица чета един роман и не мога да схвана кой е главният герой.
  - Я дай тук да видя бе! - казал шефът му.
  Старшината му подал книгата и като я видял, шефът му избухнал:
  - Аз от цяла седмица си търся телефония указател, а той къде бил!...

  Да е*а, тази шибана държава!

  Полицай патрулира в парка. На една пейка мъж чете вестник и мърмори:
  - Да е*а, тази шибана държава!
  Полицаят веднага си помислил - "Ето, арестувам го за псувни срещу държавата и ще ме наградят". Арестувал псуващия и право при шефа си:
  - Ето, шефе, арестувах един за псувни срещу държавата, искам повишение!
  - Вие гражданино защо псувате държавата? - запитал шефът.
  Човека отговорил:
  - Гражданино Началник, вижте какво пише: Терористични актове в САЩ; САЩ планират свръхвъоръжаване; САЩ започват нова война в Източна Азия и т.н.
  Шефа се обърнал към полицая:
  - Сержант, той е псувал американците! Понижавам те на регулировчик! - и ги изгонил от стаята.
  Полицаят запсувал през зъби:
  - Да е*а тази шибана държава!
  А човека тихо му прошепнал:
  - Аз ти казвах, ама не вярваш...