• Wednesday, April 12, 2017

  По телевизията

  - От сутринта мисля за теб! И така мисля, че не мога да сложа хапка в устата си на закуска! Не мога и да обядвам, защото мисля за теб! Когато се мръкне, не смея дори да си помисля за вечеря, защото всичките ми мисли са за теб... А през нощта не мога да заспя. Защото искам да я-я-я-я-ям!

  По телевизията

  По телевизията тече поредната серия от мексикански сапунен сериал. 
  Жената въздиша: 
  - Виж само, колко много я обича... 
  Съпругът сумти скептично: 
  - Ако знаеше колко му плащат...