• Tuesday, April 18, 2017

  на 14 етаж

  Един пич миел прозорци на 14 етаж. Без да иска се подхлъзнал, предпазното въже се скъсало и той полетял надолу. Летейки, на 10-тия етаж се протегнала здрава мъжка ръка и го хванала за яката. Чул се груб мъжки глас:
  - Една свирка ще направиш ли?
  - Какво-о-о!? Ти си луд! Никога – изкрещял пича!
  Ръката го пуснала и той отново полетял надолу. На 8-мия етаж се протегнала друга здрава мъжка ръка и пак го хванала за яката. Чул се друг мъжки глас:
  - Даваш ли да ти го сложа отзад?
  - Никога! За нищо на света! Идиоти такива!
  И тази ръка го пуснала и той отново полетял надолу. На 5-тия етаж се протегнала трета здрава мъжка ръка и пак го хванала за яката. 
  Пичът без да чака се разпищял:
  - И отзад давам!!! И свирки правя!!!
  Ръката го пуснала и недоволен глас промърморил:
  - Ебати! Човек няма с кого една ракия да изпие. Само някакви педераси летят наоколо!
  на 14 етаж