• Saturday, April 08, 2017

  Младоженци се договарят

  Кавалер пита дамата, с която току-що се е запознал:
  - На колко години сте?
  - Няма да ви кажа направо, само ще ви намекна. - кокетничи тя. - Дъщеря ми е в детската градина.
  - Браво! Сигурно е директорка там?

  Младоженци се договарят

  Младоженци се договарят:
  Тя: 
  - Ако гривната ми е на лявата ръка, когато излизам от банята, то днес не мога. Ако ми е на дясната ръка, то не искам...
  Той: 
  - Добре. А аз, ако изляза от банята с гащи, то днес не искам. Ако изляза от банята без гащи, то ми е все едно къде ти е гривната.