• Tuesday, April 18, 2017

  Капитан Иванов

  Нощ. Чука се на вратата. Разтревожен женски глас:
  - Кой е там?
  - Капитан Иванов.
  - О-о! Вие пак ще ми говорите мръсотии и ще ми се натискате?
  - Естествено.
  - Почакайте малко да намеря къде е ключа.
  Нощ. Чука се на вратата. Разтревожен женски глас: - Кой е там? - Капитан Иванов. - О-о! Вие пак ще ми говорите мръсотии и ще ми се натискате? - Естествено. - Почакайте малко да намеря къде е ключа.