• Saturday, April 08, 2017

  Девойка отива в черквата да се изповяда

  Девойка отива в черквата да се изповяда:
  - Отче, съгреших четири пъти...
  Свещеникът вади калкулатор и започва да изчислява нещо. След малко казва:
  Девойка отива в черквата да се изповяда- Иди, дъще, и прочети шест пъти "Отче наш".
  След една седмица девойката отново идва да се изповяда:
  - Съгреших, отче. Три пъти съгреших...
  Свещеникът отново вади калкулатора и започва да смята. Смята дълго, накрая вдига глава и казва:
  - Иди, дъще, и съгреши още веднъж, че тука едни шибани дроби се получават...