• Thursday, April 20, 2017

    Един млад мъж се явява на изпит за полицай

     Един млад мъж се явява на изпит за полицай. Вечерта се прибира вкъщи радостен.- Тате, тате, приеха ме. Вече съм полицай.- Чудесно, мойто момче. Трябва да го отпразнуваме.Седнали на масата да празнуват.- Какъв беше въпроса на изпита сине – попитал бащата.- Колко е 3 по 7? И аз отговорих 20.- Но сине, 3 по 7 е 21.- Може и така да е тате, но аз бях най-близо до верния отговор.
    Един млад мъж се явява на изпит за полицай