• Thursday, April 13, 2017

  Отче, искам да се оженя!

  В черквата влиза младеж. 
  - Отче, искам да се оженя! 
  - Много добре, млади човече, много добре... На колко сте години? 
  - На двайсет и две! 
  - Прекрасна възраст за женитба! А на колко е вашата избраница? 
  - На петнайсет. 
  - Петнайсет? Не, съжалявам, това е невъзможно! Противозаконно е!
  Младежът се развеселява: 
  - Отче, бихте ли казали това и на баща й? Ето онзи, до вратата, с пушката...
  Отче, искам да се оженя!