• Tuesday, April 11, 2017

  финансовата криза

  - Вчера пуснах обява във вестника, че днес в 12 пред Министерството ще има митинг на глупаците.
  - Сигурно никой не е дошъл.
  - Ами - целият площад беше пълен! Всички дошли да видят кой глупак ще дойде!

  финансовата криза

  Летяла финансовата криза над САЩ, видяла какво става и доволно потрила ръце:
  - Добре съм се справила!
  Прелетяла над Европа и се зарадвала:
  - И тук добре съм се справила!
  Стигнала до България и се изумила:
  - Тия тук са се справили и без мен!