• Friday, April 21, 2017

  Готина мадама се приближава до бара

   Бар. Няма клиенти. Млад барман стои зад бара и скучаейки бърши чаши. Готина мадама се приближава до бара:
  - Извинявайте, може ли да говоря с шефа ви?
  Барманът погледнал мадамата похотливо и казал:
  - Няма го в момента. Ако мога аз нещо да ви помогна.
  - Бих искала да говоря с него, все пак.
  Готина мадама се приближава до бара
  - Съжалявам, но излезе. И все пак, ако мога аз нещо да ви бъда полезен - пак си пробвал късмета бармана. 
  - Ами добре. Може - казала мадамата. Замислила се за момент и след това нежно го погалила по бузата. В следващия миг си пъхнала пръстите в устата му. Барманът започнал с наслада да и смучи пръстите. След няколко секунди мадамата рязко си извадила ръката и тръгнала към вратата. Обърнала се и казала:
  - Все пак, кажи на шефа си, че в женската тоалетна е свършила тоалетната хартия.