• Sunday, April 02, 2017

  Домакиня и водопроводчик

  - Петров, нова секретарка имаш, а?! Младичка ми се вижда.
  - Да, ами на 23 е.
  - Как е, оправя ли се с работата?
  - Да, много е добра.
  - Ааа как се облича?
  - Е... малко е бавна...

  Домакиня и водопроводчик

  Домакиня и водопроводчик. Водопроводчикът сръчно сменя повредения кран, доволен от работата си чевръсто си събира инструментите, измива си ръцете, избърсва се в подадената му кърпа... Домакинята, също доволна, прелива от любезност:
  - Чайче да ви предложа, нещо по-силничко, това-онова...
  - Чайче - може, и нещо по силно - също. А на това-онова никога не отказвам!