• Sunday, April 02, 2017

  Към четири сутринта, след бурни танци и коктейли

  - Здрасти, здрасти!
  - Влизай, влизай, радвам се да те видя!
  - И аз се радвам. Цяла зима не сме се виждали...
  Ама като гледам, турила си едно 10-на кила на г*за си, а?
  - Някой друг знае ли, че си ми на гости?

  Към четири сутринта, след бурни танци и коктейли

  Към четири сутринта, след бурни танци и коктейли, от дискотеката "Смоко" си тръгнал 14 годишният тинейджър Генади. Въпреки усилията си да пази тишина събудил родителите си. Майка му само прехапала устни и кротко заплакала. Баща му обаче бил бесен:
  - За наказание, че се прибираш в това състояние, сутринта те събуждам и отиваме да копаем лозето!!!
  - Тате, аз лозе няма да копая! - отсякъл Генади и тръшнал вратата на стаята си.
  Обаче баща му бил неумолим. Точно два часа след като бил легнал синът му, го събудил с викове. Докато впрягал каруцата, младият хайлазин едвам изпълзял от кревата. Облякъл си дънките, коженото яке и отишъл до каруцата:
  - Ти да не си тръгнал пак към "Смоко", бе, мискинин!
  - Тате, аз лозе няма да копая! - сърдито повторил Генади.
  Баща му, без повече да говори, му отпрал два яки шамара, хванал го за якето и го хвърлил в каруцата. По едно време по пътя, бащата забелязал, че в каруцата има само една мотика:
  - Генчо, защо мотиката е само една?!!
  - Тате, аз лозе... - но не могъл да се изкаже, защото баща му отново замахнал с грамадното си ръчище.
  - Сега за назидание, ще отидеш пеш до селото и ще донесеш на лозето най-голямата мотика. Тая, дето като я вдигнеш, пази сянка! 
  Затътрил се бавно Генади към селото и тъкмо стигнал до в къщи, когато чул някакво странно пъшкане. Приближил се до отворения прозорец, надникнал и видял майка си с запретнат комбинезон, а съседът, бай Цеко се поклащал ритмично зад нея. Когато приключили, майка му се обърнала и рекла:
  - Цеко, много ми беше хубаво! Какво искаш да направя за тебе?
  - Значи, аз отивам сега на лозето, донеси ми обяд.
  - Не мога, мъжът ми и детето са там, ще ме видят.
  - Няма страшно, ще издебна мъжът ти, когато отиде на другия край на лозето, ще вържа едно бяло парцалче на сливата и ти ще дойдеш.
  След като станал свидетел на тази срамна сцена, Генади взел мотиката и тръгнал към лозето. Тъкмо да се обади на баща си че е дошъл, когато видял храстите да се клатят. Надникнал и що да види! Баща му правел с магарицата това, което майка му с комшията... Тихо се дръпнал, да не го усети баща му и видял, че от селото приближава бай Цеко. Отишъл при него:
  - Бай Цеко, тате е научил какво правите с мама. Ако го видиш да идва към теб със секирата бягай, че иначе...
  Тръгнал обратно към баща си, като вдигал колкото може шум. Излязъл баща му из храстите и Генади му казал:
  - Тате, срещнах комшията по пътя и те моли да идеш със секирата да му помогнеш за един дънер.
  Тръгнал баща му, а той се качил на сливата и вързал едно бяло парцалче. След малко дошла майка му с една бохча. Като не видяла никой освен сина си и го попитала:
  - Къде е баща ти?
  - Мамо, тате разбра за тебе и бай Цеко, и тръгна да го гони с брадвата. И ти бягай, че него може и да не го настигне, ама тебе със сигурност...
  Хукнала майка му обратно към селото. След малко се върнал баща му и учудено казал:
  - А бе, к'во му стана на тоя Цеко? Щом ме видя с брадвата и хукна да бяга, до сега съм го гонил. Каква е тая храна?
  - Мама я донесе. Каза че ти е за последно, защото е разбрала за оная работа с магарето и тръгна да разправя по селото. Бързо я настигни, преди да те е направила за резил.
  Бащата хукнал, както си държал брадвата. Генади развил бохчата, легнал под сливата и казал:
  - ТАТЕЕЕ, аз на тебе казах ли ти, че лозе няма да копая...