• Sunday, April 09, 2017

  В първата си брачна нощ

  В първата си брачна нощ двама младоженци бавно се съблекли и нервно седнали в срещуположните краища на леглото. Той се ужасявал, че тя ще научи за отвратително вонящите му крака, докато тя се бояла, че той ще узнае за лошия й дъх.
  След известно време младоженката най-после събрала смелост да се доближи до младоженеца и се навела към него. Но преди да успее да каже нещо, той я изпреварил.
  - Трябва да ти призная нещо.
  - И аз.
  - Не е нужно да ми казваш - отвърнал младоженецът. - Знам. Изяла си ми чорапите.
  В първата си брачна нощ