• Thursday, April 20, 2017

  Бай Пешо - Вицове

  Бай Пешо бил върл почитател и майстор на домашната ракия. В продължение на цял живот, всяка година си варил и продавал промишлени количества ракиджос. Един ден кварталният полицай го срещнал на улицата и му казал:
  - Бай Пешо, знам че всяка година вариш големи количества домашен алкохол без акциз. Вземи да престанеш!
  - Няма да престана – казал Бай Пешо. – Варил съм ракия, варя и ще продължавам да варя. 
  - Ще те вкарам в затвора – заканило се ченгето.
  - Много важно! Тогава синът ми ще вари ракия – заинатил се Бай Пешо.
  - И синът ти ще го вкарам в затвора – настоял полицаят.
  - Тогава внукът ми ще вари ракия.
  - И внукът ти ще го вкарам в затвора.
  - Да ама тогава, аз вече ще съм излязъл.
  Бай Пешо - Вицове