• Thursday, March 30, 2017

  Един мъж всеки месец ходел при един и същи фризьор

  Един мъж всеки месец ходел при един и същи фризьор. Фризьорът имал досадния навик да омаловажава всичко, което казвал клиентът му. Един път клиентът казал, че си е купил нова кола.
  - Каква? - попитал фризьорът.
  - BMW. — отвърнал клиентът.
  - Уф, не биваше да си купувате BMW. - казал фризьорът. 
  - Много по-добре щеше да е, ако си бяхте взели Ferrari. Много по-шик, по-удобно и по-стабилно.
  Следващия месец клиентът съобщил, че си е купил скъпа къща в ново предградие.
  - Уф, не бива да се местите там. - изсумтял фризьорът. 
  — Това е на километри от магазините. И няма прилични кръчми. Разбирате ли, скоро безплатно ще раздават тия къщи.
  Следващия път клиентът казал, че заминава на екскурзия в Рим.
  - Какво ще правите в Рим? - попитал фризьорът. 
  - Там няма нищо, само развалини.
  - Винаги съм искал да видя папата и ако е възможно, да поговоря с него. - търпеливо пояснил клиентът.
  - Невъзможно. - засмял се фризьорът. 
  - Няма да успеете да се приближите до него. Залагам сто лири, че папата няма да разговаря с вас.
  На клиента толкова му омръзнало дрънкането на фризьора, че приел залога. След месец пак дошъл да го подстрижат и фризьорът го попитал, как е прекарал в Рим.
  - Не забравяйте за нашия облог. - подигравателно казал той. 
  - Можете да платите с чек.
  - Не, всъщност вие ми дължите сто лири. - възразил клиентът. 
  - Папата разговаря с мен.
  - Какво? - изпелтечил фризьорът.
  - Ами една сутрин се мотаех по площад "Свети Петър" с надеждата да зърна папата, когато за своя изненада го видях да се приближава към мен. И за мое удивление спря и ме заговори.
  - И какво каза? - смаял се фризьорът.
  - Попита ме - "Кой ви е подстригал толкова ужасно?"
  Един мъж всеки месец ходел при един и същи фризьор