• Friday, March 31, 2017

  Извинете, ще прекарате ли нощта с мен за пет милиона долара?

  На един ВИП купон някакъв скивал една превъзходна мацка, отишъл при нея и я попитал: 
  - Извинете, ще прекарате ли нощта с мен за пет милиона долара? 
  Мацката леко се замислила и се съгласила. 
  - А срещу пет долара? 
  Тя се ядосала и се развикала: 
  - Ама вие за каква ме мислите? 
  А той:
  - Каква сте вече разбрах. Сега само договаряме цената.
  Извинете, ще прекарате ли нощта с мен за пет милиона долара?