• Thursday, February 16, 2017

  Столетник отива на лекар.

  Столетник отива на лекар. – Докторе – оплаква се той, – чудни неща стават с мене. Непрекъснато тичам след младите момичета. – О-о-о, на вашата възраст това е удивително. – Да, но се безпокоя. Не мога да си спомня защо правя всичко това.
  Столетник отива на лекар.
  – Докторе – оплаква се той, – чудни неща стават с мене.
  Непрекъснато тичам след младите момичета.
  – О-о-о, на вашата възраст това е удивително.
  – Да, но се безпокоя. Не мога да си спомня защо правя всичко това.