• Thursday, February 09, 2017

    Старшината

    Старшината: - Рота, мирно! Слушай моята команда: отиваме на гарата да разтоварваме алюминий. Някакви въпроси? От строя се чува глас: - Не се казва алюминий, а алуминий. Старшината допълва: - А тези, които знаят много, ще разтоварват чугуний.