• Thursday, February 16, 2017

  Двама търговци на автомобили

  Двама търговци на автомобили седели в бара и си разговаряли.
  Единият се оплакал на другия:
  – Голяма криза, вече съвсем не може да се живее…
  Ако следващата седмица пак не успея да продам нито една кола,
  ще се наложи да си продам задника…
  Тогава забелязал, че до него на бара седяла млада девойка
  и се извинил учтиво за думите си. Девойката му казала:
  – Няма, нищо. Аналогично и при мене.
  Ако следващата седмица пак не успея да си продам задника,
  ще се наложи да си продам колата…