• Thursday, February 16, 2017

    Сутрешен разговор

    Сутрешен разговор:
    - Слушай, скъпа, искам най-сетне да поживея малко и за себе си!
    - Че кой ти пречи?
    Живей си, докато се гримирам!