• Thursday, February 09, 2017

    Из учебника

    Из учебника за началници: човек не може да поправи себе си. Затова трябва да възпитава подчинените.