• Thursday, February 09, 2017

  Три хлапенца

  Три хлапенца се хвалят в детската градина:
  - Пък на мен и на брат ми мама ни купи по един телевизор - да си има всеки...
  Другото:
  - Ние сме трима и мама ни купи на всеки по едно колело - да не се караме!
  Третото:
  - Пък ние сме седем и си имаме всеки по един собствен татко - да не се караме...