• Thursday, February 09, 2017

    Удобство е, когато имаш телефон

    Удобство е, когато имаш телефон. Изобилие е, когато имаш два телефона. Лукс е, когато имаш три телефона. Блаженство е, когато нямаш телефон!