• Thursday, February 09, 2017

    Скъпи, защо си толкова подозрителен

    - Скъпи, защо си толкова подозрителен?! Не може да виждаш любовник във всеки мъж, седящ в гардероба! - Ми, този какъв е тогава?! - Пръска против молци... - А що е гол?! - Боже! Кога успяха - гадни молци!!