• Thursday, February 16, 2017

    Защо българинът дава на късо

    - Защо българинът дава на късо? - Защото непрекъснато свързва двата края.
    Защо българинът дава на късо виц