• Thursday, February 09, 2017

    Пиян зяпал една жена в бара

    Пиян зяпал една жена в бара. - Оная жена страшно ми харесва - казал на бармана той. - Ако я черпя едно, ще ѝ предадеш ли, че е от мен? - Предупреждавам те, че е проститутка - отвърнал барманът. - Срещу пари ще направи каквото пожелаете. Пияният отишъл при жената и попитал: - Наистина ли си проститутка? - Да - потвърдила тя. - Правя го за пари. За двеста долара ще направя каквото поискаш. Пияният извадил двеста долара от портфейла си, дали ги и казал: - Боядисай ми къщата!