• Thursday, February 09, 2017

    Счетоводител отишъл при поп

    Счетоводител отишъл при поп да се изповядва: - Дядо попе, голям грях направих! - Кажи чедо? - Излъгах данъчните, дядо попе! - Това не е грях чедо, това е чудо!