• Thursday, February 09, 2017

    На черно счетоводство ни учеха

    На черно счетоводство ни учеха още в началното училище: "Пишем едно и две наум".