• Thursday, February 16, 2017

  Чапаев и Петка

  Чапаев и Петка хванали един от белите. Мислили си как да го накажат.
  - Ще го разстреляме! - предложил Петка.
  - Малко му е, Петка, - отвърнал Чапаев.
  - Ще го обесим! - рекъл Петка.
  - Малко му е, Петка, малко му е.
  - Ще го завържем, ще си пием водката, ще си хапваме сельодка пред него и няма да му дадем!
  - Ех, Петка, какъв садист си само...!